Hotel Croatia

HVAR je skriveni dragulj vremena, spomenik nad spomenicima. A Vi, da bi se u to uvjerili, dođite i provjerite.